ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษา เรื่องเรียนรู้หลักประจักษ์ภาษา
ชื่ออาจารย์ : นางประเสริฐ ปลั่งประมูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2561,09:02  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประทุมพร คำวัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2561,16:28  อ่าน 270 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวประทุมพร คำวัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 2561,12:29  อ่าน 260 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่อง เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนา ตั้งฐิติพงศ์สกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 2559,16:03  อ่าน 401 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนการ์ตูนคิวอาร์โค้ด(QR CODE)เรื่องความลับของโลกแห่งคำและประโยค
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธนัตติยา จาตุรนต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2559,14:47  อ่าน 504 ครั้ง
รายละเอียด..